Privacy Policy

Ons bedrijf geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van ons bedrijf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Met deze privacybeleid wordt aangegeven welke gegevens over u worden verzameld. De gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. In dit privacy wordt aan u uitgelegd welke gegevens worden opgeslagen en op welke wijze hoe de gegevens worden opgeslagen. Tevens wordt uitgelegd hoe de gegevens tegen misbruik worden beschermt. Ook wordt uitgelegd welke rechten u heeft de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via de de email support. Ook vindt u in de laatste alinea onze contactgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – WordPress & Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Woocommerce. Uw persoonsgegevens die u invult ten behoeve van onze dienstverlening worden in de backend van Opencart opgeslagen. Alleen wij hebben toegang tot deze gegevens. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van SSL certificaat (HTTPS) en sterk wachtwoordbeleid.  Er worden regelmatig back-ups gemaakt zodat er geen data gegevens verloren gaan.

WordPress Software Reviews (Beoordelingen)

Wij verzamelen reviews via het software platform van WordPress waar onze website op draaien. Als u een review achterlaat via WordPress dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. De review is alleen inzichtelijk voor ons welke gekoppeld is aan uw bestelling. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Webhosting – Yourhosting

Wij nemen de webhosting- en e-maildiensten af bij Yourhosting. Yourhosting verwerkt de persoonsgegevens voor ons en gebruikt uw gegevens niet voor hun doeleinden. Yourhosting kan wel metagegevens namens ons verzamelen om inzicht te krijgen over het gebruik van de diensten.  Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors – Multisafepay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel(s) maken wij  gebruik van het Platform van Multisafepay en Paypal.  Bij Multisafepay en Paypal wordt uw naam, adres, postcode en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer verwerkt. Multisafepay en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay en Paypal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Multisafepay en Paypal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Multisafepay en Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden van bestellingen en logistiek o.a. GLS – FEDEX of PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is noodzakelijk dat uw pakket/order bij u wordt bezorgt. Daarom maken wij gebruik van één van de bovengenoemde koeriers voor het verzenden van de leveringen. Om dit verzendproces ordelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail en telefoongegevens met de koerier te delen. De koerier heeft deze gegevens nodig alleen ten behoeve voor het uitvoeren van de overeenkomst. Mocht blijken dat de koerier een onderaannemer inschakelt om de order te verzenden, dan stelt de  koerier de afleveradres met uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden – CASH Bedrijfssoftware

Wij maken gebruik van Cash Bedrijfssoftware het boekhoudmodule financieel voor haar administratie en boekhouding. Om dit proces goed in te richten delen wij uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail, telefoonnummers, Fax en indien nodig KVK en BTW nummer en details voor de uw order. Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de administratie.